Fotballspelet/ VInge/Mûller

Arrangementsinformasjon

- Den viktigaste fotballkampen i Noregshistoria gjenskapast ! 

Den tysknorske duoen Vinge/Müller har gjennom eit drøyt tiår utgjort eit av dei mest toneangivande kompania i europeisk teater. Dei er kjend for sine ekspressive, stiliserte og spektakulære teaterhendingar, som strekk seg langt utover standardformat både i tid og størrelse. Deira Ibsen-saga kan sjåast som eit av hovudverka i moderne teaterhistorie.

Denne kvelden er det riktignok ikkje Ibsen og teaterhistorie, men snarare fotballhistorie vi skal få oppleve. Nærare bestemt ei historisk hending på Ullevål Stadion, 9. September 1981. Publikum møter opp foran fotballutstillinga i den gamle malebutikken i Dale sentrum. Og derifrå kan det gå alle retningar. Dette er teater i stuntformat. One night only ! Framsyniga er utandørs, og vi ber alle kle seg etter været ! Fotballutstillinga vil og være open heile festivalen!


Medverkande: Vinge/Müller, Dale musikkkorps, deKOR, elvar frå Fjaler kulturskule, m. fl.

vegard vinge
ida müller
teaterfestivalenifjaler
fjaler

Restriksjoner

Arrangementet føl gjeldande smittervernsreglar.

Ansvarsfraskrivelse

Vi kan diverre ikkje refundere kjøpte billettar