page view image

Festivalpass 2022 Teaterfestivalen i Fjaler

Arrangementsinformasjon
event image

Festivalpasset gir redusert pris på billettar til festivalen 2022.  Du finn eigne reduserte billettprisar under kvart arrangement. 

fjaler
festival
teater

Restriksjoner

Billetten skal bytast i armband på festivalkontoret.